Pojam i vrste kredita

mobilni bankar pojam i vrste kredita

Pod pojmom kredit podrazumijeva se novčani dužničko-povjerilački odnos u kojem povjerilac kredita (najčešće banka) ustupa pravo korištenja određenog iznosa novčanih sredstava dužniku na ugovoreno vrijeme i uz ugovorene uslove povrata (obezbjeđenje, kamatna stopa, rok itd). Pritom kredit uvijek uključuje proces aplikacije, provjeru kreditne sposobnosti te  ugovor između banke i zajmoprimca.

Postoji mnogo različitih podjela kredita, a osnovna podjela je na kredite namijenjene stanovništvu i kredite namijenjene privredi. Dalje se krediti dijele prema materijalnom obliku  (trgovački ili novčani), roku otplate (kratkoročni i dugoročni), namjeni (proizvođački ili potrošački), osiguranju (osigurani ili neosigurani)…

Dugoročni krediti se najčešće otplaćuju u jednakim mjesečnim anuitetima, koji se sastoje od glavnice i kamate na preostalu glavnicu. Anuitet označava uvijek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam. U ukupnom iznosu anuiteta mijenja se omjer između glavnice i kamate. Tako je u prvoj godini ili prvom anuitetu najveći udio kamate, jer se ukamaćuje najveći dio ostatka zajma, a iznos za koji se umanjuje preostali dio zajma najmanji. S protekom vremena, taj se omjer mijenja u obrnutom smjeru.