Šta su to nenamjenski krediti?

mobilni bankar šta su to nenamjenski krediti

Nenamjenski krediti su krediti kod kojih banka ne vrši kontrolu trošenja sredstava, odnosno korisnik kredita sam određuje kako će raspolagati sredstvima. Nenamjenski krediti mogu biti obezbijeđeni hipotekom (hipotekarni nenamjenski krediti) ili drugim sredstvima obezbjeđenja (polica osiguranja, depozit, sudužnik ili čak i samo mjenice i administrativna zabrana). Postoji višđe različitih vrsta nenamjenskih kredita bez hipoteke – lombardni, penzionerski i gotovinski krediti.

Nenamjenski krediti odobravaju se na osnovu lične kreditne sposobnosti, što podrazumijeva provjeru brojnih faktora – iznos prihoda, podataka o zaposlenju (uključujući i provjeru boniteta poslodavca), urednost otplate tekućih zaduženja (uz mogućnost provjere historije otplate ranijih kredita). Na osnovu ovih informacija banka odlučuje hoće li odobriti ili odbiti zahtjev za kredit.

Koju vrstu obezbjeđenja zahtijevaju banke kod unsecured (neobezbijeđenih) kredita?

Ukoliko kredit nije obezbijeđen hipotekom, banke najčešće zahtijevaju sljedeće instrumente obezbjeđenja kao kolateral:

  • Mjenice dužnika i sudužnika (ukoliko su uključeni u kreditni proces)
  • Administrativna zabrana za dužnika i eventualne sudužnike
  • Polica riziko osiguranja;
  • Namjenski depozit, ukoliko je kredit osiguran depozitom;